Liturgický program na 2. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.4.
Pondelok
18.00 sv.omša

Zdr. Marek Madar – 40r.

Zvestovanie Pána

slávnosť

05.4.
Utorok
18.00 sv. omša

Poďakovanie Jána za 70r. života

Veľkonočná féria
06.4.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Ján, Ľudmila

Veľkonočná féria
07.4.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Za nové kňazské a rehoľné povolania
08.4.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Anna, Michal

Veľkonočná féria
09.4.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 

+ Michal

Veľkonočná féria
10.4.
Nedeľa

08.00  sv.omša

10.30 sv. omša – nebude!!

3. veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

 

  • Pondelok po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
  • Ďakujem všetkým, ktorí boli vo Vranove nad Topľou na večeradlo v Bazilike
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur, novomanželia Vaľovi 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Fedorová Dagmar, Vožňáková Anna, Širaková Mária