Liturgický program na 3. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.4.
Pondelok
12.4.
Utorok
13.4.
Streda
14.4.
Štvrtok
18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Veľkonočná féria
15.4.
Piatok
16.4.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu) 

Na úmysel kňaza

Veľkonočná féria
17.4.
Nedeľa

08.30  sv.omša

Na úmysel kňaza

4. veľkonočná nedeľa „C“

Slávnosť

Dobrého pastiera

 

 

  • Na zbierku pre prenasledovaných kresťanov ste minulú nedeľu obetovali 253.66 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Na budúcu nedeľu Dobrého pastiera sa modlíme za nové kňazské a rehoľné povolania kedy je zároveň zbierka na kňazský seminár, Pán Boh zaplať za Váš milodar
  • Upratovanie kostola v sobotu: Ďurová Mária, Popaďaková Viera, Senková Mária