Liturgický program na 4. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.4.
Pondelok
19.4.
Utorok
18.00 sv. omša

+ Ján Tomeček

Veľkonočná féria
20.4.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

Zdr. Alžbeta Vašková

Veľkonočná féria
21.4.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ rod. Čoláková, + Ján

Veľkonočná féria
22.4.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Jaroslav, + Ján Drabina

Veľkonočná féria
23.4.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Michal, Anna

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

spomienka

24.4.
Nedeľa

08.30  sv.omša

10.30  sv.omša

5. veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

 

  • Upratovanie kostola v sobotu: Švirbeľová Mária, Bila Anna, Novakovská Mária