Liturgický program na 5. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.4.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. a Bož. milosti Milan Madar

Sv. Marka, evanjelistu

sviatok

26.4.
Utorok
07.00 sv. omša

Zdr. Sofia a Sebastián

Veľkonočná féria
27.4.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ rod. Tirpáková

Veľkonočná féria
28.4.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef a Mária

Veľkonočná féria
29.4.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

Zdr. a Bož. pomoc pre Annu

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi

sviatok

30.4.
Sobota
08.00 sv. omša

+ Peter

15.00 sobášna sv. omša Murník – Popaďáková

Veľkonočná féria
01.5.
Nedeľa

08.30  sv.omša

Za veriacich farnosti

10.30  sv.omša

15.00 modlitba KBM s Eucharistickým požehnaním

6. veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

 

  • V utorok o 17.00 bude v kostole nácvik detí
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám
  • Zo zbierky na kňazský seminár 193.82 eur, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: rodičia prvoprijímajúcich detí