Sv. otec František mladým

Svätý Otec sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom Jubilea chlapcov a dievčat, ktorí sa v sobotu 23. apríla večer zišli na rímskom Olympijskom štadióne. Pápež František sa im poďakoval za to, že prišli do Ríma sláviť Jubileum milosrdenstva. Od rána až do popoludnia vyše 60-tisíc mladých vo veku 13 – 16 rokov v organizovaných skupinách prešlo Svätou bránou Baziliky sv. Petra. „Nezabudnite, že Svätá brána poukazuje na stretnutie s Kristom, ktorý nás uvádza do Otcovej lásky a chce od nás, aby sme sa stali milosrdnými, tak ako je on milosrdný.“ Takto sa na chlapcov a dievčatá obracia Svätý Otec vo videoposolstve. Ďalej pokračuje:

„Ako viete, skutky milosrdenstva sú jednoduché gestá, ktoré patria do života všetkých dní, umožňujú rozpoznať Ježišovu tvár v tvári mnohých osôb. Aj v mladých! Aj mladí ako vy, ktorí majú hlad, smäd; ktorí sú utečencami či cudzincami, alebo chorými a žiadajú o našu pomoc, o naše priateľstvo“. Pápež František ich taktiež vyzval, aby netúžili po pomste, ale aby odpúšťali. Tak sa môžu stať svedkami milosrdenstva: „Byť milosrdnými tiež znamená byť schopnými odpúšťať. A to nie je ľahké, že? Môže sa občas stať, že v rodine, v škole, vo farnosti, v telocvični alebo na zábave nám niekto robí zle a cítime sa urazení; alebo v istom vypätom okamihu to môžeme byť my, ktorí urazíme iných. Nezostávajme nevraživí a netúžme po pomste! Tá neslúži na nič, je to červotoč, ktorý nám zožiera dušu a nedovoľuje nám byť šťastnými. Odpusťme! Odpusťme a zabudnime na krivdu, tak môžeme pochopiť Ježišovo učenie a byť jeho učeníkmi a svedkami milosrdenstva“.

Svätý Otec tínedžerom tiež povedal, že ak v ich životoch chýba Ježiš, je to akoby v ňom nebol signál: „Chlapci a dievčatá, koľko ráz sa stane, že potrebujem zatelefonovať priateľom, ale nedokážem sa s nimi spojiť, lebo nie je signál. Som si istý, že sa to stáva aj vám, že mobil na niektorých miestach nefunguje… Dobre, pamätajte, že ak vo vašom živote nie je Ježiš, je to akoby nebol signál! Nemôžeme sa porozprávať a uzatvárame sa sami do seba. Buďme vždy tam, kde je signál! V rodine, vo farnosti, v škole, aby sme v tomto svete mali vždy čo povedať: niečo pekné a pravdivé“.