Liturgický program na 7. Veľkonočnú nedeľu C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.5.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. a Bp. Mária

Veľkonočná féria
10.5.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Ján

Veľkonočná féria
11.5.
Streda
18.00 sv. omša

+ Ondrej, Alžbeta

Za jednotu kresťanov

votívna sv. omša

(kántry)

12.5.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Veľkonočná féria
13.5.
Piatok
18.00 sv. omša

+ Juraj, Alžbeta

Panny Márie Fatimskej

ľub. spomienka

(kántry)

14.5.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

Zdr. Mária a Milan – 45. výr. sobáša

Sv. Mateja, apoštola

sviatok

(kántry)

15.5.
Nedeľa

09.00 sv.omša – Stankovce

Za veriacich  farnosti

10.30 sv. omša

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého „C“

slávnosť

 

  • V stredu, piatok a v sobotu sú letné kantrové dni, ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov
  • Zo zbierky na náš chrám 797.02 eur, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 30 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v sobotu: Madárová Silvia, Želinková Anna, Madarová Alžbeta