Liturgický program na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.5.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. rod. Vaľová

Svätodušný pondelok

votívna sv. omša

17.5.
Utorok
07.00 sv. omša

Zdr. Mária a Martina s rodinami

féria
18.5.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

Zdr. Anna Popaďáková s rod.

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

19.5.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ Mária

Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného kňaza

sviatok

20.5.
Piatok
18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Ján, Anna

féria
21.5.
Sobota
08.00 sv. omša

Zdr. Katarína

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

22.5.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich  farnosti

10.30 odpustová sv. omša

Hlavný celebrant: ThDr. Vladimír Šosták,

PhD, biskupský vikár pre katechézu

Nedeľa Najsvätejšej Trojice „C“

slávnosť

 

  • Zo zbierky na katolícke masmédia 201.75 eur, Pán Boh zaplať za váš milodar
  • Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána
  • DCHK vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Zástupkyňa vedúcej opatrovateľského úseku v Charitnom dome vo Vojčiciach, podmienky na nástenke
  • Upratovanie kostola v sobotu: Popaďáková Anna, Korytková Anna, Šoganičová Anna