Liturgický program na Nedeľu Najsvätejšej Trojice

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.5.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Andrej, Andrej, Ján, Mária

Féria
24.5.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Anna

Féria
25.5.
Streda
18.00 sv. omša

Zdr. Anna

Féria

( s platnosťou zo slávnosti)

26.5.
Štvrtok
07.00 sv. omša

Za farnosť

18.00 sv. omša + Eucharistická procesia

+ Pavol, Alžbeta, Mária

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť

(prikázaný sviatok)

27.5.
Piatok
18.00 sv. omša

Zdr. rod. Urbanová

Féria
28.5.
Sobota
18.00 sv. omša – mládežnícka + adorácia

+ Mária

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

29.5.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich  farnosti

10.30 sv. omša

9. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám
  • K dispozícií sú vstupenky na divadelné predstavenie Karol Wojtyla: Lúče otcovstva vo Vranove nad Topľou, cena 6€, záujemci sa môžu hlasiť v sákrestii, viac informácií TU
  • Upratovanie kostola v sobotu: Kačmárová Mária; Bila Mária, Baškovská Monika