Liturgický program na 10. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.6.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Helena

Féria
07.6.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Ján, Pavol, Mária

11.00 pohrebná sv. omša

+ Mária

Féria
08.6.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Karol, Jaroslav Vaško

o Sv. Jozefovi

votívna sv. omša

09.6.
Štvrtok
07.00 sv. omša

Zdr. Ružena

Féria
10.6.
Piatok
18.00 sv. omša

+ rod. Lichvárova a Kovalčinova

Božské Srdce Ježišovo

votívna sv. omša

11.6.
Sobota
08.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Barnabáša, apoštola

spomienka

12.6.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich  farnosti

10.30 sv. omša

11. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Jún je mesiacom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, modlíme sa za nových diakonov a kňazov
  • Zo zbierky na náš chrám 576.21 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kačmárová Anna, Daňková Mária, Makohuzová Marta