Liturgický program na 11. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.6.
Pondelok
18.00 sv. omša

+ Jozef

Féria
14.6.
Utorok
18.00 sv. omša

+ Anna, Štefan

Féria
15.6.
Streda
07.00 sv. omša

Za kňaza vo farnosti

Féria
16.6.
Štvrtok
17.6.
Piatok
18.6.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

Zdr. Michal

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

19.6.
Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

12. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Jún je mesiacom úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, kto by chcel vstúpiť do Bratstva Božského Srdca Ježišovho nech kontaktuje p. Tomkovú
  • 11.6 sv. otec František menoval nového pomocného biskupa pre našu diecézu Mareka Forgáča, sprevádzajme ho svojimi modlitbami
  • Milodary: z pohrebu p. Verony Matiskovej na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Bila Irena, Poľaková Helena, Očkašová Ľubica