Liturgický program na 12. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.6.
Pondelok
18.00 sv. omša

Zdr. Marek s rod.

Féria
21.6.
Utorok
07.00 sv. omša

+ Mária, Michal, Ján

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

spomienka

22.6.
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

Zdr. a poďakovanie Heleny – 65r.

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

23.6.
Štvrtok
07.00 sv. omša

+ rod. Roková

 Féria
24.6.
Piatok
18.00 sv. omša

Zdr. Margita a Jozef

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

sviatok

25.6.
Sobota
18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

+ Mária, Anna

Panny Márie v sobotu

Ľub. spomienka

26.6.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

13. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúci týždeň v piatok začína modlitbové trojdnie – Modlitby matiek v našom chráme, program je na nástenke
  • Kto chce ísť na púť do Levoče prihláste sa u p. Ivankovej
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš chrám
  • 1.9 2016 o 10.00h. bude v Dóme sv. Alžbety vysviacka nového pomocného biskupa Marka Forgáča
  • Upratovanie kostola: Ivanková Anna; Nemcová Anna, Senková Ingrid