Liturgický program na 15. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 11.7.
Pondelok
 18.00 sv. omša
 na úmysel kňaza
Sv. Benedikta, opáta,
patróna Európy
 12.7.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Jozef
 Féria
 13.7.
Streda
 18.00 sv. omša
 Zdr. Margita
sv. Jozefa
votívna sv. omša
 14.7.
Štvrtok
 07.00 sv. omša
 + Jozef Vaľovčin
 Féria
 15.7.
Piatok
 18.00 sv. omša
 Zdr. rod. Faťolová
Sv. Bonaventúru, biskupa
a učiteľa Cirkvi
 16.7.
Sobota
 08.00 sv. omša
 + Pavol, Michal, Anna
Preblahoslavenej Panny Márie
Karmelskej
ľub. spomienka
 17.7.
Nedeľa

 08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

 10.30 sv. omša

16. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Zbierka na dobročinné diela svätého Otca – 175,59 eur
  • Na kostol obetovali Michal Bily 50 eur, z krstu Tomáša Timka 20 eur, bohuznáma rodina 50 eur, rodičia prvoprijímajúcich detí 35 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Makohuzová Alžbeta; Demčáková Jolana, Brindová Mária