Liturgický program na 16. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 18.7.
Pondelok
 10.00 pohrebná sv. omša + obrady
+ Mária Hľasová
 19.7.
Utorok
 
 20.7.
Streda
DOVOLENKA
 21.7.
Štvrtok
 22.7.
Piatok
 23.7.
Sobota
 18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)
 + Mária Madarová
 24.7.
Nedeľa

08.30 sv. omša

Na úmysel kňaza

10.30 sv. Liturgia

v chráme sv. proroka Eliáša

Mons. Milan Lach,

pomocný prešovský biskup

17. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúci týždeň dovolenka, v prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku
  • Na budúcu nedeľu odpustová slávnosť v Cerkvi, všetci ste pozvaní
  • Na kostol obetovali z krstu Martiny Mazarovej na chrám 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Mária Urbanová, Anna Urbanová, Anna Hudáková