Program Svetových dní mládeže

Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove,  v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II.

Mottom stretnutia sú slová Ježiša Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (por. Mt 5, 7).  Pripravený je kvalitný program a priestor možností stretnúť sa s mentalitou, kultúrou a duchovným dedičstvom Poliakov.

 krak

Program Svetových dní mládeže zahŕňa dni stretnutia mládeže so Svätým Otcom (hlavný program),  ako aj sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru, akými sú:

– sväté omše,

– katechézy,

– stretnutia so známymi spoločenstvami a hnutiami pracujúcimi po celom svete,

– koncerty a predstavenia.

V rámci sprievodného programu sa uskutoční aj slovenský program v meste Skawina.

HLAVNÝ  PROGRAM

Hlavnú časť tvoria najdôležitejšie udalosti Svetových dní mládeže, počas ktorých všetci mladí

pútnici spoločne prežívajú veľké svetlo viery.

Utorok 26. júla 2016, Otváracia svätá omša

Svetové dni mládeže v Krakove sa oficiálne začnú otváracou svätou omšou, ktorej hlavným

predsedajúcim bude biskup mesta Krakova – kardinál Stanisław Dziwisz. Je to okamih, v ktorom

bude zdôraznený medzinárodný charakter udalosti a tiež predstavený hostiteľ SDM v Krakove –

Poľsko. Otváracia svätá omša v utorok 26. júna vyzýva všetkých, ktorí ešte váhajú, k účasti na

SDM.

Štvrtok 28. júla 2016, Privítanie Svätého Otca Františka

Dôležitým momentom je prvé stretnutie so Svätým Otcom –  uvítací ceremoniál, ktorý je časom

osobitnej radosti z prítomnosti Kristovho námestníka a spoločnej modlitby s ním, počúvania

Božieho slova a prvého príhovoru Svätého Otca. Ceremónia má medzinárodný charakter. Počas

SDM v Krakove v roku 2016 sa prvý raz stretneme s pápežom Františkom vo štvrtok 28. júla.

Privítania Svätého otca vždy podnecuje mladých ľudí z hostiteľskej krajiny pripojiť sa k

účastníkom z iných krajín sveta.

Piatok 29. júla 2016, Krížová cesta so Svätým Otcom Františkom

V piatok sa bude konať Krížová cesta, ktorá zdôrazňuje kajúci rozmer SDM. V procesii sa

obvykle nesie kríž SDM a mladí idú vyznačenou trasou, vydávajúc tak svedectvo svojej viery

(niekedy sa obrad Krížovej cesty odohráva naraz v rôznych častiach mesta). Stretnutie s

ukrižovaným Kristom v Krakove cez obrad Krížovej cesty spojí mládež z celého sveta 29. júla.

Sobota 30. júla 2016, Bdenie so Svätým Otcom

Najosobnejším momentom je bdenie so Svätým Otcom. Je to zvlášť intenzívny čas modlitby a

stretnutia s Kristom, plný sústredenia a radosti, pričom zdôrazňuje mládežnícky charakter SDM.

Účastníci SDM v Krakove sa budú spolu so Svätým Otcom modliť pred Sviatosťou oltárnou v

sobotu večer 30. júla.

Nedeľa 31. júla 2016, Svätá omša vyslania

Posledná udalosť Hlavného programu sa uskutoční v nedeľu 31. júla. Je to svätá omša, ktorú

bude celebrovať Svätý Otec. Bude slávnostným zakončením SDM – momentom vyvrcholenia

všetkých stretnutí. Počas tejto Eucharistie pápež „posiela mladých do celého sveta". Na záver

bohoslužby, počas modlitby Anjel Pána, Svätý Otec František – ako tradične – vyhlási miesto a

dátum nasledujúcich Svetových dní mládeže.

Sprievodný program

Oficiálny program pápeža Františka

Slovenský program