Liturgický program na 17. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 25.7.
Pondelok
 18.00 sv. omša

+ Jozef – 10. výr

 Sv. Jakuba, apoštola

sviatok

 26.7.
Utorok
 07.00 sv. omša

+ Michal a rodičia

 Sv. Joachima a Anny, rodičia
Panny Márie

spomienka

 27.7.
Streda
 18.00 sv. omša

+ Ján Chovan

 sv. Gorazda a spoločníkov

spomienka

 28.7.
Štvrtok
 07.00 sv. omša

Zdr. Mária

 Féria
 29.7.
Piatok
 18.00 sv. omša

Zdr. Martin s rodinou

 Sv. Marty

spomienka

 30.7.
Sobota
 08.00 sv. omša

+ Mária Janoková – 1. výr

 Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 31.7.
Nedeľa

 08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

 10.30 sv. omša

18. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na kostol obetovali z krstu Karolíny Kohútovej 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra 20 eur a bohuznáma sestra 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Karolová Veronika, Krucovčinová Mária, Sopková Veronika