Milí čitatelia. Ponúkam vám na zamyslenie posledný článok zabitého francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela Rouenu, ktorý publikoval 6. júna tohto roku ako úvodník vo farských novinách. V kontexte jeho násilnej smrti získal text nový rozmer.

Jar bola viac-menej studená. Keď sa naša nálada držala tak trochu pri zemi, trpezlivosť na konci leta sa určite zlepší. Je predsa aj obdobie prázdnin.

Prázdniny sú časom, keď by sme sa s odstupom mali pozrieť na svoje zvyčajné starosti. Ale nie sú len jednoduchou zátvorkou. Je to čas oddychu, ale aj regenerácie, čas stretnutí, zdieľaní, spolunažívania.

Čas regenerácie. Niekto si zoberie pár dní, aby sa utiahol do hĺbky, niekto pôjde na púť. Iní sa opäť začítajú do evanjelia, či už sami, alebo v spoločenstve, ako do slova, ktoré ožíva dnes.

Iní si oddýchnu vo veľkej knihe stvorenstva obdivujúc tak rozdielne a nádherné miesta, ktoré nás pozdvihujú a hovoria nám o Bohu.

Aké šťastie, že v týchto chvíľach môžeme cítiť pozvanie Boha starať sa o tento svet, urobiť ho tam, kde žijeme, prívetivejším, ľudskejším, viac bratským.

Je to čas stretnutia s rodinou a priateľmi. Chvíľa, keď si vyhradíme čas, aby sme zažili niečo spolu. Chvíľa, keď budeme pozornejší jeden voči druhému, nech je to ktokoľvek.

Čas zdieľania. Zdieľania svojho priateľstva, svojej radosti. Zdieľania našej pomoci deťom, ukážme im, že sú pre nás dôležité.

Je to tiež čas modlitby. Buďme pozorní na to, čo sa v našom svete deje práve v danej chvíli. Modlime sa za tých, ktorí to najviac potrebujú, za pokoj, za lepšie spolunažívanie.

Bude práve rok milosrdenstva. Snažme sa mať srdce otvorené pre pekné veci, pre všetkých, ktorí sa cítia osamelí.

Aby sme prázdniny premenili na dni plné radosti, priateľstva a oddychu. Takto môžeme lepšie pripravení znovuobjaviť cestu spolu.  Pekné prázdniny všetkým!