Liturgický program na 19. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 08.8.
Pondelok
 09.8.
Utorok
 10.8.
Streda
DOVOLENKA
 11.8.
Štvrtok
 12.8.
Piatok
 13.8.
Sobota
 14.8.
Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA VERIACICH FARNOSTI

10.30 sv. omša

20. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť