Liturgický program na 20. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 15.8.
Pondelok
 07.00 sv. omša

za veriacich farnosti  

18.00 sv. omša

+ Pavol

Nanebovzatie Panny Márie

Slávnosť

prikázaný sviatok

 16.8.
Utorok
 07.00 sv. omša

+ Michal 

Féria
 17.8.
Streda
18.00 sv. omša

+ Mária Šalatová – 1. výročie

zádušná sv. omša
 18.8.
Štvrtok
 07.00 sv. omša

+Milan, Mária Chovan

za nové kňazské povolania

votívna sv. omša

 19.8.
Piatok
  18.00 sv. omša

+ Veronika Kočišová

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 20.8.
 Sobota
18.00 sv. omša

Zdr. Štefan a Anna – 45r. manželstva

Sv. Bernarda, opáta
a učiteľa Cirkvi

spomienka

 21.8.
Nedeľa

09.00 sv. omša STANKOVCE

10.30 sv. omša

21. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Upratovanie kostola: Kriváková Mária, Guttová Ľudmila, Balintová Anna