Liturgický program na 21. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 22.8.
Pondelok
 18.00 sv. omša

+ Michal, Miroslav Urban

Panny Márie Kráľovnej

spomienka

 23.8.
Utorok
 07.00 sv. omša

Zdr. Jozef – 65r

Féria
 24.8.
Streda
 18.00 sv. omša

+ Helena

Sv. Bartolomeja, apoštola

sviatok

 25.8.
Štvrtok
 07.00 sv. omša

+ Jozef, Anna, Ján

Za nové kňazské povolania

votívna sv. omša

 26.8.
Piatok
 18.00 sv. omša

+ Rudolf, Alžbeta

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 27.8.
 Sobota
 08.00 sv. omša

+ Milan

Sv. Moniky

spomienka

 28.8.
Nedeľa

 08.30 sv. omša

Za farnosť

 10.30 sv. omša

22. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na kostol obetovali z krstu Adama Kroku 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kuhejdová Daniela, Uličná Viera, Šinajova Renáta