Pozvánka na slávnosť biskupskej vysviacky

uvodnik

S vedomím, že náš Pán je blízko, a že nikdy neopúšťa svoj ľud,

Vám oznamujem, že dňa 11. júna 2016

ma pápež František menoval za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

a titulárneho biskupa diecézy Seleuciana.

S túžbou nanovo prežívať blízkosť k Bohu

a jednotu spoločenstva medzi nami navzájom,

Vás srdečne pozývam na slávnosť biskupskej vysviacky,

ktorá sa uskutoční

1. septembra 2016 o 10.00 hod. v Dóme sv. Alžbety.

Mons. Marek Forgáč