Liturgický program na 22. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 29.8.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Janka Kovková

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa

spomienka

 30.8.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Adam

08.00 – 10.00 sv. spoveď

Féria
 31.8.

Streda

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Poďakovanie žiakov ročník 1966

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

 01.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

10.00 biskupská vysviacka Ke – Katedrála

Za nové kňazské povolania

votívna sv. omša

 02.9.

Piatok

08.00 sv. spoveď chorých

17.00 Eucharistická adorácia

18.00 sv. omša – mládežnícka

Za živých a + čl. BBSJ

O Duchu Svätom

votívna sv. omša na začiatku škol. roka

Veni Sancte

 03.9.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Anna, Ján

O Panne Márii

votívna sv. omša

 04.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za farnosť

10.30 sv. omša

23. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Odpustová slávnosť v Bazilike vo Vranove nad Topľou – program na nástenke
  • 1. 9 biskupská vysviacka v Košickej Katedrále, priamy prenos na TV LUX začína o 9.30 h.
  • Upratovanie kostola: Pirščová Helena, Bujková Anna, Kopčova Mária