Liturgický program na 23. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 05.9.

Pondelok

18.00 sv. omša Sv. Matka Tereza, panna a rehoľníčka

spomienka

 06.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Mária, Juraj, Ján

Féria
 07.9.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Mária, Ján

Sv. Košických mučeníkov

spomienka

 08.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Mária, Jozef

Narodenie Panny Márie

sviatok

 09.9.

Piatok

18.00 sv. omša + stretnutie birmovancov

+ Helena – 1. výr.

Féria
 10.9.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Jozef

15.00 sobášna sv. omša Fuga – Sokirová

Panny Márie v sobotu

Ľub. spomienka

 11.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za farnosť

10.30 sv. omša

24. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Odpustová slávnosť v Bazilike vo Vranove nad Topľou – program na nástenke
  • Na kostol obetovali novomanželia Havranovi 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Sojková Mária, Kohutová Mária, Petríkova Mária