Liturgický program na 24. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 12.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján Kovalčin

Najsvätejšieho mena Panny Márie

ľub. spomienka

 13.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef – 3. výr.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

 14.9.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Mária

Povýšenie sv. Kríža

sviatok

 15.9.

Štvrtok

08.30 sv. omša

+ Jozef Valovčin

10.30 sv. omša + stretnutie birmovancov

Na úmysel kňaza

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

slávnosť

 16.9.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef Madar

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

spomienka

 17.9.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Juraj Tkáč

14.00 sobášny obrad Čižmár – Madarová

15.00 sobášna sv. omša Novakovský – Urbanová

 Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 18.9.

Nedeľa

09.00 sv. omša Stankovce

10.30 sv. omša

25. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Vo štvrtok po druhej sv. omši bude stretnutie birmovancov v kostole
  • Milodary: novomanželia Havranovi na kostol 100 eur, bohuznáma rodina na oltár 50 eur, bohuznáma rodina 500 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kušnírová Anna, Homlitašová Andrea, Senkova Anna