Liturgický program na 25. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 19.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Féria
 20.9.

Utorok

   
 21.9.

Streda

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

 22.9.

Štvrtok

   
 23.9.

Piatok

19.00 stretnutie birmovancov v kostole  
 24.9.

Sobota

14.00 sobášna sv. omša Mišota – Balogová  
 25.9.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

26. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, kedy ďakujeme za tohtoročnú úrodu
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen, Pán Boh zaplať za vaše milodary
  • V prípade pohrebnej udalosti počas púťe do Medžugoria kontaktujte pani kostolníčku
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, novomanželia Novakovskí 100 eur a novomanželia Čižmárovi 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Kočišová Magdaléna, Kohútová Ľubica, Hoľková Mária

Poďakovanie - RKC Sečovská Polianka-page-001