Liturgický program na 26. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 26.9.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta

féria
 27.9.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Michal – 1. výr.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

spomienka

 28.9.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Michal, Anna, Ján

sv. Jozefa,

votívna sv. omša

 29.9.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal, Milan

17.00 sv. omša Stankovce

Sv. Michala, Gabriela

a Rafaela, archanjelov

sviatok

 30.9.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Mária Kmecová

Sv. Hieronima, kňaza a učiteľa

Cirkvi

spomienka

 1.10.

Sobota

17.00 Mariánske večeradlo

18.00 sv. omša

+ Alžbeta

Sv. Terézie z Lisieux, panny

a učiteľky Cirkvi

spomienka

 2.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 odpustová sv. liturgia v Stankovciach

27. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov v kostole
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Katarína, Popaďáková Agáta, Godová Erika

word-1