Liturgický program na 29. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 17.10.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Mária

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

spomienka

 18.10.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Anna, Andrej

Sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

 19.10.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Alžbeta Kočišová

sv. Jozefa

votívna sv. omša

 20.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Alžbeta Jakubová – 95r

Féria
 21.10.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Anna

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 22.10.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Mária, Pavol Valovčin

Sv. Jána Pavla II, pápeža

spomienka

 23.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA FARNOSŤ

10.30 sv. omša

30. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

Misijná nedeľa

 

  • Na budúcu misijnú nedeľu bude zbierka na misie
  • Evanjelizačný program pre mladých Godzone 15.11. Košice
  • Upratovanie kostola: Truchanová Mária, Gondeková Viera, Kohútová Mária