Liturgický program na 30. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 24.10.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Anna, Jozef Cmar

Féria
 25.10.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Pavol, Mária, Ján

Féria
 26.10.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Mária Bujková

sv. Jozefa

votívna sv. omša

 27.10.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Ján a Anna Vaľovi – 55. výr. manželstva

Féria
 28.10.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Štefan s rod.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

sviatok

 29.10.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Juraj, Juraj, Alžbeta

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 30.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA FARNOSŤ

10.30 sv. omša

31. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • V noci z 29. 10 na 30. 10 sa mení letný čas na zimný
  • Milodary: novomanželia Petríkovi zo svadby 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Madárová Mária, Šalátová Iveta, Mazárová Anna