Liturgický program na 32. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 07.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

Za duše všetkých verných zosnulých

Féria
 08.11.

Utorok

18.00 sv. omša

Za duše všetkých verných zosnulých

Za zosnulých veriacich

votívna sv. omša

 09.11.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Ján Doroš

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

sviatok

 10.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Katka s rod.

09.00 – kňazské rekolekcie Vranov nad Topľou – juh

sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

spomienka

 11.11.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Ján, Mária

Sv. Martina z Tours, biskupa

spomienka

 12.11.

Sobota

08.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

spomienka

 13.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

ZA FARNOSŤ

10.30 sv. omša

33. nedeľa „ cez rok“ C

slávnosť

 

  • Na budúcu nedeľu o 11 hodine pri sv. omši bude ukončenie Jubilejného Roku Milosrdenstva aj v našom dekanáte v bazilike u Pavlínov
  • Upratovanie kostola: Urbanová Renáta, Košarová Božena, Urbanová Veronika