ZÁVER MIMORIADNEHO SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

Pápež František vymenoval svojich legátov pre slávnostné uzatvorenie svätých brán v troch pápežských bazilikách. Dôjde k tomu týždeň pred ukončením Svätého roku milosrdenstva – v nedeľu 13. novembra 2016.

zatv_milosrdenstva

Dozrel  čas ukončenia Roku milosrdenstva. Je to výzva pre každého dozrieť k rozhodnutiu prijať Ježiša za osobného priateľa, ktorý nás vykúpil z hriechu obetou na kríži a chce nás spasiť svojim milosrdenstvom. Milosrdenstvo musí byť témou dňa pre kresťana živej viery. Sme povolaní prijímať a dávať milosrdenstvo. V pokore prijímať a s láskou ho dávať.

Dal by Pán Boh, aby sme ukončenie Roku milosrdenstva prežili ako štart do nového života. Nech neskončí cesta hľadania a nachádzania milosrdnej lásky od Boha i od ľudí. Zo všetkých strán sme mali možnosť počúvať svedectvá o veľkosti Božieho milosrdenstva a následne okusovať jeho krásne a bohaté ovocie v ľudských životoch.

Všetko má svoj čas a v čase dozrieva každý z nás. Zrelosť našej viery a lásky sa prejavuje trpezlivosťou a dôverou, že s nami je Boh nepretržite. Dôverujme Mu, On sa o nás postará.