Liturgický program na 33. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 14.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Michal, Anna

Féria
 15.11.

Utorok

07.00 sv. omša

+ kňaz František Bartolomej

Féria
 16.11.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia Sv. Jozefa

votívna sv. omša

 17.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Helena Madárová – 1. výr

sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

spomienka

 18.11.

Piatok

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 19.11.

Sobota

18.00 sv. omša (s platnosťou na nedeľu)

Za birmovancov

Panny Márie v sobotu
 20.11.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

34. nedeľa „ cez rok“ C

Slávnosť

Krista Kráľa

 

  • Pozývame deti a mládež na nácvik detskej sv. omše na sviatok sv. Mikuláša,
    ktorý bude v sobotu o 14.00 hod. v kostole
  • Podielové knihy SSV si môžete vyzdvihnúť u p. Tušanovej
  • Milodary: z krstu Sáry Svepešovej 50 eur, bohuznáma rodina 100 eu, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Jakubová Eva, Iľková Anna, Mrazová Marcela