Liturgický program na 34. nedeľu „ cez rok“ C

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 21.11.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Jozef, Mária , Ján

Obetovanie Panny Márie

spomienka

 22.11.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Pavol, Ján

Sv. Cecílie, panny a mučenice

spomienka

 23.11.

Streda

18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia

+ Pavol

Sv. Jozefa

votívna sv. omša

 24.11.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Helena a Ján Bugeľovi

sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločnikov, mučeníkov

spomienka

 25.11.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Mária

Féria
 26.11.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Mária Kočišová

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 27.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

1. adventná nedeľa A

slávnosť

 

  • Na budúcu sobotu sa končí liturgický rok a začína sa advent, pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov
  • Podielové knihy SSV si môžete vyzdvihnúť u p. Tušanovej
  • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu
  • Upratovanie kostola: Pavúková Mária, Godová Ľubica, Urbanová Dana