Liturgický program na 3. adventnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 12.12.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján, Mária

Féria
 13.12.

Utorok

06.00 sv. omša

+ Michal, Mária

Roráty

Panna Mária Pomocnica kresťanov

 14.12.

Streda

07.30 farská Eucharistická poklona

18.00 sv. omša

+ Ján, Alžbeta, Ján

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

 15.12.

Štvrtok

06.00 sv. omša

+ Mária, Ján, Andrej, Andrej

Roráty

Panna Mária Kráľovná pokoja

 16.12.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Michal, Alžbeta

Féria
 17.12.

Sobota

18.00 sv. omša ( s platnosťou na nedeľu)

+ Jozef, Anna

Féria
 18.12.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

4. adventná nedeľa A

slávnosť

 

  • Predvianočná sv. spoveď bude v utorok 20.12 od 16.00 do 19.00
  • V stredu bude farská Eucharistická poklona až do sv. omše
  • Stretnutie deti bude v sobotu o 14.00 na fare
  • Na vianočnú výzdobu môžete prispieť do pokladničky ktorá je vzadu v kostole
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur na chrám, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Hirková Beáta, Tatarková Ľubica, Belasová Mária