Liturgický program na 4. adventnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 19.12.

Pondelok

07.00 sv. omša

+ Jozef Dombaj

Féria
 20.12.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Alžbeta, Michal

16.00 – 19.00 predvianočná sv. spoveď

Féria
 21.12.

Streda

18.00 sv. omša

+ Zuzana, Michal

Féria
 22.12.

Štvrtok

18.00 sv. omša

Za Jaroslava

Féria
 23.12.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Juraj Tkáč

Féria
 24.12.

Sobota

22.00 vigílna sv. omša Stankovce 

(s platnosťou na nedeľu)

24.00 polnočná sv. omša

Féria
 25.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša

Narodenie Pána „ A „

slávnosť

 

  • Na budúcu sobotu sa končí adventné obdobie
  • Stretnutie detí v sobotu na fare nebude
  • Milodary: rodina Milana Kušníra 50 eur na chrám, rodina Štefana Urbana 50 eur na chrám, Martina Bilá 50 eur, Janka Vožňáková 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Ďurková Anna, Nemčíková Anna, Kuhejdová Helena