ADVENT

Obdobie adventu pomaly vrcholí, Vianoce sa blížia, deti už majú aj na prstoch spočítajú, koľkokrát sa vyspia a bude Štedrý deň, najkrajšie sviatky v roku. S príchodom nastávajúcich sviatkov narodenia Pána Ježiša sme zapálili v nedeľu – 4. adventnú nedeľu,  poslednú sviecu na adventnom venci, čo symbolizuje plnosť svetla, ktorú prináša nám na našu zem Ježiš Kristus, ktorý nám prináša svoju lásku a spásu. Ale zatiaľ máme advent.

veniecNa začiatku adventného obdobia sme si povedali, že slovo advent je latinského pôvodu a znamená príchod. Mali by sme si uvedomiť, že advent nemáme len prežiť, ale ho aj prežívať. Máme sa v tejto dobe na Kristov príchod pripraviť. Cirkev na cestu adventom nám dáva sprievodcov. V predchádzajúcich nedeliach nás sprevádzal predchodca Pána Ježiša Ján Krstiteľ. Vyzýval nás k pokániu a zmene života, aby sme si pripravili cestu k Pánovi. Dnes je našou sprievodkyňou Matka Pána Ježiša Panna Mária. K čomu nás Ján Krstiteľ vyzýval, ona nám ukazuje na príklade svojho života. Matka Božia, ktorá sa pri zvestovaní dáva k dispozícii Božím plánom, ktoré má Boh nielen s ňou, ale s celým ľudstvom, sa stáva účasťou na Božom živote tak ako nikto z nás. Ukazuje nám príklad, ako Bohu dáva ona svoje áno. A my vieme, že toto áno, ktoré dala vo chvíli zvestovania, nebolo áno prvé ani posledné. Ako človek, ktorého sa nedotkol hriech, dávala Bohu svoje áno od svojho útleho detstva. A toto áno išlo s ňou celým životom, až na Kalváriu. Toto je veľké umenie, ktorému sa máme učiť, dávať Bohu svoje áno dnes, zajtra, každý deň. Aj v dňoch, keď svieti svetlo, keď máme slnečné dni, ale aj vtedy, vo chvíľach, keď sú v našom živote rôzne ťažkosti a búrky, ktoré svoje áno musíme veľakrát prebojovať.

Všemohúci Bože, náš Otec, ty dovršuješ svoj zámer tým, že nás k sebe voláš silou svojej lásky. Voláš srdce každého človeka. Povolávaš do svojej služby mocných ako Dávid, ale aj pokorných ako Mária. Naplň nás svojím Duchom, aby sme dokázali prijať tvoje slovo a aby sme túžili, po čom túžiš ty. Naša odpoveď: Nech sa mi stane podľa tvojho slova, nech nie je výrazom rezignácie, ale spontánnou odpoveďou našej duše, ktorú do hĺbky preniklo tvoje slovo a vzbudilo v nás nové túžby, ktoré vieš vyvolať len ty. adventAko Pannu Máriu nauč nás pravej poslušnosti. Ona sa stále učila, že život človeka má hodnotu len v spojení s tebou. A preto na tvoju výzvu dokázala odpovedať svojím áno. Nauč aj nás, aby sme svoj život chápali v spojení s tebou a dokázali na tvoje pozvanie odpovedať svojím áno. Ako Pannu Máriu urob nás svojimi služobníkmi. Služba nech sa nám stane dôvodom našej slávy, podobne ako to platilo pre Abraháma, Mojžiša, Dávida, Máriu aj pre všetkých tvojich ostatných priateľov. Nech nám Vianoce pripomenú, že práve služba bola tajomstvom života tvojho Syna.