Vzišlo všetkým svetlo spásy,

keď sa chlapček narodil

z Panny – Matky požehnanej

a keď ústa otvoril,

aby z hriešnych ľudí sväté

pokolenie utvoril. 

(Liturgia hodín, hymnus z prvých vešpier)

 prianie

Toto svetlo spásy vzišlo aj pre nás.

Aj nám Božské Dieťa prináša novú radosť,

nádej, pokoj, lásku,

zmierenie, odpustenie….

Čerpajme radosť z tajomstva narodenia Pána

nielen počas týchto Vianoc,

ale aj po celý nový rok.

Hojné Božie požehnanie Vám vyprosuje o. Kamil