Liturgický program na nedeľu Narodenia Pána A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 26.12.

Pondelok

08.30 sv. omša

Zdr. Štefan, Štefan

10.30 mládežnícka sv. omša

Na úmysel kňaza

Sv. Štefana, prvého mučeníka

sviatok

 27.12.

Utorok

18.00 sv. omša

Zdr. Erika

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

sviatok

 28.12.

Streda

18.00 sv. omša

+ Ján Bajus

Sv. Neviniatok, mučeníkov

sviatok

 29.12.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Michal

Vianočná oktáva
 30.12.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef Valovčin

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

sviatok

 31.12.

Sobota

08.00 ďakovná sv. omša

23.00 ďakovná Eucharistická poklona na záver občianského roka

24.00 privítanie Nového roka + požehnanie

Vianočná oktáva
 01.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša

10.30 sv. omša

Nedeľa po Narodení Pána

slávnosť

Panny Márie Bohorodičky

 

  • Nedeľou Narodenia Pána vstupujeme do vianočnej oktávy ktorá končí na slávnosť Bohorodičky Panny Márie
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, rodina Jána Kohúta 50 eur a rodina Paulišinová 50 eur na chrám, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Urigová Katarína, Truchanová Veronika, Kurišková Helena