Liturgický program na 2. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 16.01.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Pavol Valovčin

Féria
 17.01.

Utorok

07.00 sv. omša

Poďakovanie sestry za Božie dobrodenia

Sv. Antona, opáta

spomienka

 18.01.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Lucia s rod.

Za jednotu kresťanov

votívna sv. omša

 19.01.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Féria
 20.01.

Piatok

18.00 sv. omša + stretnutie rodičov

+ Michal

Féria
 21.01.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Mária, Marek, Ján

Sv. Agnesy, panny a mučenice

spomienka

 22.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

3. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • 18. – 25. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, v stredu sa modlíme na tento úmysel
  • 20. – 27. Púť do Fatimy, viac info na nástenke
  • V piatok po sv. omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprij. detí
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Koľveková Anna, Matisková Monika, Furdáková Mária