Liturgický program na 5. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 06.02.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Jozef s rod.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

 07.02.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Július

Féria
 08.02.

Streda

18.00 sv. omša

+ Michal

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

 09.02.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Karolína, Pavol Urban

09.00 kňazské rekolekcie Vv – Juh

Za nové kňazské a rehoľné povolania

votívna sv. omša

 10.02.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Mária, Michal Macko

Sv. Školastiky, panny

spomienka

 11.02.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Ondrej, Mária, Eva

Panny Márie Lurdskej

ľub. spomienka

25. svetový deň chorých

 12.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

6. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • V sobotu pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma sestra 30 eur a bohuznámy brat 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Makarová Mária, Pasternaková Mária, Tomečková Oľga