Liturgický program na 6. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 13.02.

Pondelok

18.00 sv. omša

Zdr. Marek Vožňák

Féria
 14.02.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. rod. Kušnírová

Féria
 15.02.

Streda

18.00 sv. omša

+ Mária, Ján, Michal Matisko

O sv. Jozefovi

votívna sv. omša

 16.02.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Andrej Piškanin – kňaz

Féria
 17.02.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef – 5. výr.

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 18.02.

Sobota

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

Zdr. Jana – 45r.

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 19.02.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

10.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

7. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma sestra 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Slezáková Mária, Hričáková Mária, Valigová Anna
  • Ďakujem všetkým ktorí sa pričinili o zdarný priebeh karnevalu svätých minulú nedeľu