Liturgický program na 7. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 20.02.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján

Féria
 21.02.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Anna a Ján Kačmár

Féria
 22.02.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Jozef – 50r.

Katedra sv. Petra, apoštola

sviatok

 23.02.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Mária s rod.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka

spomienka

 24.02.

Piatok

18.00 sv. omša + stretnutie rodičov

+ Jozef, Zuzana

O Božom Milosrdenstve

votívna sv. omša

 25.02.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Pavol, Alžbeta

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 26.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

8. nedeľa „ cez rok „ A

slávnosť

 

  • V piatok po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Bilá Mária, Madarová Mária, Urbanová Magdaléna