Liturgický program na 8. nedeľu „ cez rok “ A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
 27.02.

Pondelok

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

+ Mária, Ján Senko

Féria
 28.02.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Mária

08.00 – 10.00 sv. spoveď

Féria
 01.03.

Streda

07.00 sv. omša

Zdr. Oľga – 70r

16.00 sv. spoveď

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

 02.03.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Anna, Martin

Pôstna féria
 03.03.

Piatok

07.30 spoveď chorých

17.30 pobožnosť krížovej cesty

18.00 sv. omša + Eucharistická pobožnosť

Za živých a + čl. BBSJ

Pôstna féria
 04.03.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša

+ Alžbeta

Panny Márie v sobotu

ľub. spomienka

 05.03.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

1. pôstna nedeľa „ A “

slávnosť

 

  • V stredu sa začína 40 dňové pôstne obdobie, pri sv. omšiach sa bude udeľovať popolec ako znak pokánia, v tento deň je prísny pôst
  • Každý piatok pol hodinu pred sv. omšou sa budeme modliť pobožnosť krížovej cesty a rovnako v nedeľu popoludní
  • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Urbanová Ružena, Dorošová Anna, Zeleňáková Mária