Liturgický program na 1. pôstnu nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.3.

Pondelok

Pôstna féria
07.3.

Utorok

Pôstna féria
08.3.

Streda

18.00 sv. omša

+ Jozef

Pôstna féria

(kántry)

09.3.

Štvrtok

07.00 sv. omša

Zdr. Ján, Zuzana, Štefan, Valéria

Pôstna féria
10.3.

Piatok

17.30 pobožnosť KC

18.00 sv. omša

+ Jaromír

Za odpustenie hriechov

votívna sv. omša

(kántry)

11.3.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Mária, Andrej

Pôstna féria

(kántry)

12.3.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

2. pôstna nedeľa „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 sa pobožnosť KC modlia chlapi
  • Dnes je jarná zbierka na charitu
  • Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jarné kántrové dni
  • Každý piatok pol hod. pred sv. omšou sa budeme modliť pobožnosť KC a rovnako v nedeľu popoludní
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra 60 eur, organizácia ČK na veľk. výzdobu 20 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Tresová Viera, Nováková Anna, Urbanová Anna