Liturgický program na 2. pôstnu nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.3.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Helena, Michal

Pôstna féria
14.3.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Mária, Michal

14.00 pohrebná sv. omša

+ Anna Vasilišinová

Pôstna féria
15.3.

Streda

18.00 sv. omša

+ Dušan Urban

Pôstna féria
16.3.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef

Pôstna féria
17.3.

Piatok

17.30 pobožnosť KC

18.00 sv. omša

+ Ján

Za odpustenie hriechov

votívna sv. omša

18.3.

Sobota

09.00 farská Eucharistická poklona

18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu

Zdr. Jozef, Jozef

Pôstna féria

(za účasti mladých)

19.3.

Nedeľa

09.00 sv. omša – Stankovce

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

3. pôstna nedeľa „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 sa pobožnosť KC modlia rodinné spoločenstvá
  • V pondelok si pripomíname 4. výročie zvolenia sv. otca Františka do úradu najvyššieho pastiera a v piatok 27. výročie biskupskej vysviacky Mons. A. Tkáča
  • V sobotu od 9.00 do večernej sv. omše bude farská Eucharistická poklona
  • Z jarnej zbierky na charitu 246.74 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, bohuznáma sestra 50 eur, bohuznáma rodina 100 eur, Dombajová Mária 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola v piatok po sv. omši: Ištoková Mária, Makanová Anna, Vaľovcinová Anna