Liturgický program na 3. pôstnu nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.3.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján Chromy

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

slávnosť

21.3.

Utorok

07.00 sv. omša

+ Tomáš Gajdoš – kňaz

Pôstna féria
22.3.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Mária s rod.

Pôstna féria
23.3.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Pavol, Pavol

Pôstna féria
24.3.

Piatok

17.30 pobožnosť KC

18.00 sv. omša

Zdr. Mária Urbanová

Za odpustenie hriechov

votívna sv. omša

25.3.

Sobota

08.00 sv. omša  

+ Jozef, Jozef, Mária

Zvestovanie Pána

slávnosť

26.3.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

14.00 pobožnosť Krížovej cesty

4. pôstna nedeľa „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 sa pobožnosť KC modlia mladí našej farnosti
  • Ďakujem všetkým ktorí ste včera prichádzali na farskú Eucharistickú poklonu
  • V noci z 25. na 26. marca sa mení zimný čas na letný
  • Modlime sa za spásu duše kardinála Miloslava Vlka
  • Milodary: bohuznáma rodina 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Božena, Baníková Viera, Urbanová Anna