Liturgický program na 4. pôstnu nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.3.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Janka Kovková

Pôstna féria
28.3.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Jozef – 91r.

Pôstna féria
29.3.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Adriána – 44r.

Pôstna féria
30.3.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Jozef, Mária

Pôstna féria
31.3.

Piatok

17.30 pobožnosť KC

18.00 sv. omša

+ Michal – 15. výr.

Pôstna féria
01.4.

Sobota

07.00 Mariánske večeradlo

08.00 sv. omša  

Zdr. Marek

Pôstna féria
02.4.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

13.00 pobožnosť Krížovej cesty

14.00 – 17.00 predveľkonočná sv. spoveď

5. pôstna nedeľa „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 14.00 sa pobožnosť KC modlia ženy
  • Na budúcu nedeľu bude o 14.00 sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami
  • Milodary: bohuznáma sestra 50 eur, bohuznámy brat 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Pavlišinová Magdaléna, Bialobková Helena, Urbanová Anna