Liturgický program na 5. pôstnu nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.4.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján

Pôstna féria
04.4.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Kristián – 18r.

Pôstna féria
05.4.

Streda

18.00 sv. omša

Zdr. Margita

Pôstna féria
06.4.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Alžbeta, Mária, Pavol

08.00 spoveď chorých

Pôstna féria
07.4.

Piatok

17.30 pobožnosť KC

18.00 sv. omša + Eucharistická pobožnosť

Za + a živých čl. BBSJ

Pôstna féria
08.4.

Sobota

08.00 sv. omša  

Zdr. Milan – 50r.

Pôstna féria
09.4.

Nedeľa

08.00 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

15.00 pobožnosť Krížovej cesty

Kvetná nedeľa Utrpenia Pána „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 13.00 sa pobožnosť KC modlia miništranti, po KC bude výmena ruž. tajomstiev
  • Dnes o 14.00 bude sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami
  • Spoveď chorých bude vo štvrtok o 08.00 h, prosím nahláste tých ktorí chodia pred sviatkami
  • Rozpis spovedania na celý týždeň je na nástenke a webovej stránke farnosti
  • Sv. omša na Kvetnú nedeľu začína vonku o 08.00 h požehnaním ratolestí a spoločným sprievodom do chrámu
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Mária, Valovčinová Anna, Dudášová Anna