Liturgický program na Kvetnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.4.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Ján, Mária, Pavol Kočiš

Pôstna féria
11.4.

Utorok

18.00 sv. omša

Zdr. Július, Ľuboš

Pôstna féria
12.4.

Streda

18.00 sv. omša

+ Jaroslav, Ján Drabina

Pôstna féria
13.4.

Štvrtok

09.30 sv. omša svätenia olejov Košice – Katedrála

18.00 sv. omša

Na úmysel kňaza

Zelený štvrtok Pánovej večere
14.4.

Piatok

14.15 pobožnosť Krížovej cesty

15.00 Veľkopiatočné obrady

Veľký piatok slávenie utrpenia a smrti Pána
15.4.

Sobota

19.30 sv. omša na Veľkonočnú vigíliu Biela sobota
16.4.

Nedeľa

07.30 požehnanie veľkonočného jedla v kostole

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

Veľkonočná nedeľa Pánovho Zmŕtvychvstania „ A “

slávnosť

 

  • Dnes o 15.00 bude dramatizovaná pobožnosť Krížovej cesty
  • V piatok je deň prísneho pôstu
  • Spoveď dnes o 15.00 v bazilike
  • Milodary: bohuznáma rodina 50 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Milodary na kvety môžete vložiť vzadu do pokladničky
  • Upratovanie kostola: Madarová Eva, Valovčinová Mária, Čižmárová Lucia