Liturgický program na 2. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.4.

Pondelok

18.00 sv. omša

+ Andrej, Mária

Veľkonočná féria
25.4.

Utorok

07.00 sv. omša

Zdr. Adam, Ivana

17.30 stretnutie prvoprijímajúcich detí

Sv. Marka, evanjelistu

sviatok

26.4.

Streda

18.00 sv. omša

50r. manželov Janokových

Veľkonočná féria
27.4.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Anna

Veľkonočná féria
28.4.

Piatok

18.00 sv. omša

Zdr. Katarína – 40r.

 Veľkonočná féria
29.4.

Sobota

08.00 sv. omša

+ Peter

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

sviatok

30.4.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša

 

 

3. veľkonočná nedeľa „A“

slávnosť

 

  • Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočná oktáva, ďakujem všetkým za dôstojnú prípravu veľkonočných sviatkov
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 100 eur, manželia Janokovi 100 eur, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: Godová Mária, Hrunená Monika, Bialobková Mária