O Božom milosrdenstve

Misia sv. sestry Faustíny prináša náboženstvo

k Božiemu Milosrdenstvu v nových formách.

Jeho základom je

postoj dôvery k Bohu a milosrdenstvo k blížnemu.

Obrázok1

Dôvera   v tomto náboženstve je chápaná ako vnútorný postoj k Bohu, ktorý sa prejavuje v plnení Jeho vôle. Takýto postoj sa skladá z poradia predností, z ktorých najdožitejšími sú: viera, nádej i láska a pokora a pokánie. Dôvera vyrastá z poznania tajomstva milosrdnej lásky Boha k človeku. Dôvera nie je emocionálnym postojom, pocitom či intelektuálnou činnosťou uznajúcou za pravdu Božie objavenie, ale je to celoživotný postoj človeka k milosrdnému Bohu, vyjadrujúci sa v plnení Jeho vôle. Slová: Ježišu, dôverujem Ti – umiestnené v podpise obrazu – sú správnou odpoveďou človeka na poznanie tajomstva Božieho Milosrdenstva a jeho skúsenosti vo vlastnom živote.

Dôvera prestavuje podstavu náboženstva k Božiemu Milosrdenstvu tak ďaleko, že bez toho postoja nemôže byť reč o kulte Božieho Milosrdenstva, ktoré si prial Pán Ježiš. Každá z foriem kultu preukázaných prostredníctvom sestry Faustíny len v takom prípade bude autentickým aktom náboženstva k Božiemu Milosrdenstvu a prinesie očakávané ovocie (medzi inými splnenie Ježišových prísľubov), v prípade, že bude vyplývať z postoja vnútornej dôvery k Bohu. Dôvera je tak zásadným aktom náboženstva k Božiemu Milosrdenstvu že tá sama jedna, bez praktiky konkrétnych foriem kultu, zaručuje dosiahnutie lásky spojenej so všeobecnými prísľubmi, ktoré Pán Ježiš spojil s týmto náboženstvom. Láska z Môjho milosrdenstva – povedal – sa čerpá jedným nástrojom, a ním je dôvera. Čím duša viac dôveruje, tým viac získa (Den. 1578).

Milosrdenstvo k blížnemu je – popri dôvere – druhým dôležitým elementom tohto náboženstva. Milosrdenstvo máš ukazovať vždy a všade blížnemu – pripomína Pán Ježiš prostredníctvom sestry Faustíny základnú kresťanskú povinnosť – nemôžeš sa od toho odsunúť ani vyhovoriť, ani zbaviť viny.

Uvediem Vám tri spôsoby skutkov milosrdenstva ku blížnemu:

prvý – čin,

druhý – slovo,

tretí – modlitba;

v týchto troch stupňoch sa dosahuje úplnosť milosrdenstva a je nesporným dôvodom lásky ku Mne. Týmto spôsobom duša vyslovuje a oddáva časť Môjmu milosrdenstvu (Den. 742).

Pán Ježiš si želá, aby Jeho ctitelia splnili v priebehu dňa prinajmenšom jeden akt milosrdenstva k blížnemu z lásky k Nemu prostredníctvom dobrého činu, slova alebo modlitby. Vysvetlil taktiež, že väčšiu zásluhu má milosrdenstvo v duši a doplnil, že k tomu nie sú potrebné materiálne zásoby.  Milosrdenstvo môže a mal by svedčiť  každý človek. Je to požiadavka, ktorú pred každým krsteným stavia Evanjelium.