Liturgický program na 4. veľkonočnú nedeľu A

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.5.

Pondelok

08.00 sv. omša

Zdr. Mária

Veľkonočná féria
09.5.

Utorok

18.00 sv. omša

+ Štefan Gut

Veľkonočná féria
10.5.

Streda

18.00 sv. omša

+ Ján – 4. výr.

Veľkonočná féria
11.5.

Štvrtok

07.00 sv. omša

+ Michal, Milan

09.00 kňazské rekolekcie Vv – Juh

Veľkonočná féria
12.5.

Piatok

18.00 sv. omša

+ Jozef

Veľkonočná féria
13.5.

Sobota

08.00 Fatimská akadémia

09.00 sv. omša

+ Mária, Jozef Kačur

10.00 spoveď prvoprijímajúcich detí

Fatimská Panna Mária

spomienka

100. výročie zjavenia

14.5.

Nedeľa

08.30 sv. omša

Za veriacich farnosti

10.30 sv. omša – slávnosť 1. sv. prijímania

5. veľkonočná nedeľa „A“

slávnosť

 

  • Dnes pobožnosť KBM o 15.00 hod.
  • V sobotu si pripomíname 100. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime kedy aj našu farnosť zasvätíme Fatimskej Panne Márií
  • Každého 13. v mesiaci budeme sláviť fatimské sv. omše na ktoré vás pozývam
  • Farnosť Čemerné a FS Lipovec vás pozývajú na program Fatimská Panna Mária naša matka v Kultúrnom dome v Čemernom
  • Hlavná horliteľka prosí aby horlitelia jednotlivých ruží ostali po dnešnej pobožnosti v kostole na krátke stretnutie
  • Stretko detí túto sobotu nebude
  • Dnes zbierka na kňazský seminár
  • Milodary: z krstu Radky Šaffovej 20 eur, dve bohuznáme sestry na chrám po 100 eur a bohuznáma sestra 50 USD, Pán Boh zaplať a požehnaj
  • Upratovanie kostola: rodičia prvoprijímajúcich detí